GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 13
  Số lượt truy cập: 2957874
  QUẢNG CÁO
  Nhóm trẻ 24-36 tháng 18/06/2020 9:13:18 SA

                                     CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 8/2019

                      Thời gian thực hiện: Từ 26/8/-30/8/2019  (Tuần thứ 1)

   

  CHỦ ĐỀ:  CÁC BÁC TRONG TRƯỜNG MẦM  NON

  Tuần/Thứ

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  Tuần 1

  Bé thích đến trường Mầm non.

  (Từ ngày 26/8-30/8/2019)

  PTTC (TD)

  PTNT (NBTN, NBPB)

  PTTM (HĐVĐV, TH)

  PTNN (VH)

  PTTM (ÂN)

  Đi trong đường hẹp

   

  NBTN:  Cho trẻ làm quen với các cô trong lớp

  Xâu vòng màu đỏ.

  - CHUYỆN:

  Cháu chào ông ạ.

  (Lần 1)

   

  Dạy hát: Mẹ và cô

    

                                       CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 09/2019

                   Thời gian thực hiện: Từ 3/9 - 27/9/2019  (Tuần thứ 2-5)

   

  CHỦ ĐỀ: CÁC BÁC TRONG TRƯỜNG MẦM  NON

  Tuần/Thứ

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  Tuần 2

    giáo của bé .

  (Từ ngày 3/9-  7/9/2019

  PTTC (TD)

  PTNT (NBTN, NBPB)

  PTTM (HĐVĐV, TH)

  PTNN (VH)

  PTTM (ÂN)

  Bò chui qua cổng

  NBPB: Chọn đồ chơi màu  đỏ, màu vàng

  XẾP: Xếp nhà màu đỏ.

  Thơ: Đi học ngoan

  (Lần 1) 

   

  VĐ: Mẹ và cô

   

  Tuần 3

  Công việc của cô giáo .

  (Từ ngày 9/9- 13/9/2019)

  Đi trong đường hẹp

   

  NBTN: Cho trẻ làm quen với các cô ở trong lớp

  XẾP:  Xếp nhà màu xanh .

   

   

  - CHUYỆN:

  Cháu chào ông ạ.

  (Lần 2)

   

   

  NH hò khoan Lệ Thủy

   

  CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN

  Tuần 4

  Bé vui cùng các bạn.

  (Từ ngày

  16/9- 20/9/2019

  Bò chui qua cổng

  NBPB: To- nhỏ

  Xâu vòng màu xanh tặng bạn

  Thơ : Đi học ngoan

  ( Lần 2)

  DH: Đi nhà trẻ

   

  Tuần 5

  Bản thân Bé

  (Từ ngày 23/9-27/9/2019

  Đi có mang vật trên tay

  NBTN: Tên và một số bộ phận trên cơ thể bé..

  Xếp nhà màu đỏ

   

  CHUYỆN: Đôi bạn nhỏ ( Lần 1)

   

  NNTN “Ngày vui của bé”

   

                                           CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 10/2019

                           Thời gian thực hiện: Từ 30/09- 01/11/2019 (Tuần thứ 6- 10)

  CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN

  Tuần/Thứ

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  Tuần 6

  Bé biết nhiều thứ

  (Từ ngày 30/09-4/10/2019)

  PTTC (TD)

  PTNT (NBTN, NBPB)

  PTTM (HĐVĐV)

  PTNN (VH)

  PTTM (ÂN)

  Bò có mang vật trên lưng

   

  NBPB :Nhận biết phía trên phía dưới của bản thân trẻ

  Vẽ các nét ngoạch ngoạc

  Thơ : Bạn mới

   

  VĐ : Đi nhà trẻ

  Tuần 7

  Bé và các bạn cùng chơi

  ( Từ ngày 7/10-11/10/2019

   

  Đi có mang vật trên tay.

   

  NBTN: Tên và một số bộ phận trên cơ thể bé

  XÂU: Xâu vòng màu xanh tặng bạn

  CHUYỆN: Đôi bạn nhỏ  (Lần 2 )

  Nghe hát: Cùng múa vui”.

  CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

  Tuần 8

  Đồ dùng của bé

  (Từ ngày 14/10-18/10/2019 )

  Bò có mang vật trên lưng

   

  NBPB: Nhận biết phía trước, phía sau của bản thân trẻ.

  Di màu: Di màu đỏ

   

  Thơ : Đi dép

   

  DH: Búp bê

   

  Tuần 9

  Đồ chơi  của bé

  (Từ ngày 21/10-25/10/2019)

  Đi theo đường ngoằn ngoèo.

  NBTN: Làm quen đồ dùng, đồ chơi

  Xếp hình: Xếp ô tô màu xanh

  Chuyện: Thỏ ngoan

  ( Lần 1)

  NHTN :Múa đàn 

   

  Tuần 10

  Đồ chơi  bé thích

  (Từ ngày 28/10- 1/11/2019)

  Ném bóng về phía trước

   

  NBTN: Làm quen đồ dùng, đồ chơi

  XẾP: Xếp ô tô màu đỏ

  Thơ: Giờ chơi

   

   

  VĐ “Búp bê”

                              

                                      CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 11/2019

               Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/11 - 29/11/2019 (Tuần thứ 11-13)

  CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

  Tuần/Thứ

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  Tuần 11

  Đồ chơi chuyển động được

  (Từ ngày 04/11-08/11/2019)

  Đi theo đường ngoằn ngoèo

  NBPB; Bóng to-bóng nhỏ

  VẺ: Vẻ ngoạch ngoạc

  CHUYỆN: Thỏ ngoan

  ( Lần 2)

   

  Biểu diển văn nghệ cuối chủ đề

   

  CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ 

  Tuần 12

  Mẹ và bé

  (Từ ngày 18/11-22/11/2019

  PTTC (TD)

  PTNT (NBTN, NBPB)

  PTTM (HĐVĐV, TH)

  PTNN (VH)

  PTTM (ÂN)

  Ném bóng về phía trước

   

  NBTN :  Công việc của ba mẹ

   

  Xếp: Xếp chồng màu đỏ

  Thơ: Yêu mẹ

   

  DH:Lời chào buổi sáng

   

  Tuần 13

  Bé và những người

  thân trong GĐ

  (Từ ngày 25/11-29/11/2019)

   

    Bò qua vật cản

   

  NBPB: Chọn đồ chơi màu xanh - màu đỏ

  VẼ: Vẽ tổ chim

  CHUYỆN: Thỏ con không vâng lời  (Lần 1)

   

  NHTN: Cả nhà thương nhau

   

   

                                   CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 12/2019

                Thời gian thực hiện: Từ 02/12/2019 -27/12/2019 (Tuần thứ 14 -17)

  CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU

  Tuần/Thứ

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

   

  Tuần 14

  Công việc của  bố mẹ

  (Từ ngày 02/12-06/12/ 2019

   

  PTTC (TD)

   

  PTNT (NBTN, NBPB)

   PTTM (HĐVĐV, TH)

  PTNN (VH)

  PTTM (ÂN)

  Tung  bóng cùng cô

   

   

  NBTN: Mẹ và những người thân yêu trong gia đình

  Xâu vòng màu vàng, màu đỏ

  THƠ: Vườn trẻ

   

  VĐ: Lời chào buổi sáng

   

  Tuần 15

  Tên của những người thân trong gia đình

  (Từ ngày 09/12-13/12 /2019

  Bò qua vật cản

   

  NBPB: Chọn đồ chơi màu xanh - Đỏ

  NẶN: Làm quen đất nặn

  Chuyện: Thỏ con không vâng lời

  ( lần 2)

  NHDC: Ru con

  CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU

  Tuần 16

  Những con vật     yêu

  (Từ ngày 16/12/19 -20/12/2019)

  Tung  bóng cùng cô

   

  NBTN: Con mèo

  DI MÀU: Di màu xanh

  Đồng dao: con voi

  DH: Con gà trống

   

  Tuần 17

  Con vật bé chọn

  (Từ ngày 23/12-27/12/2019

  Bò theo hướng thẳng

  NBPB: Con vật màu vàng, màu đỏ

  Nặn: Làm quen đất nặn

  CHUYỆN: Con Cáo( Lần 1)

  VĐ: Con gà trống

   

    

   

                                    CHƯƠNG TRÌNH THÁNG  01/2020

                  Thời gian thực hiện: Từ 30/12-24/01/2020  (Tuần thứ 18- 21)

  CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU

  Tuần/Thứ

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  Tuần 18

  Những con vật trong gia đình

  Từ ngày 30/12/19 -3/1/2020)

  PTTC (TD)

  PTNT (NBTN, NBPB)

   PTTM (HĐVĐV, TH)

  PTNN (VH)

  PTTM (ÂN)

  Ném bóng về phía trước  

  NBTN: Con chó

  VẼ: Vẽ tổ chim

  THƠ: Đàn bò

   

  DH: Một con vịt

  Tuần 19

  Bé thích con vật

  ((Từ ngày 06/1- 10/1/2020

  Bò theo hướng thẳng

   

  NBTN: Con gà trống

  NẶN: Nặn con giun

   

  CHUYỆN: Con Cáo( Lần 2)

  NHDC:

  Gà gáy le te

   

  CHỦ ĐỀ:  NGÀY TẾT VUI VẼ

  Tuần 20

  Bé chuẩn bị đón tết

  (Từ ngày 13/1-17/1 2020 )

  Ném bóng về phía trước  

   

   

  NBTN: Quả Cam

   

  TÔ MÀU: Tô quả màu xanh

  Ca dao: Về cây

  DH : Sắp đến tết rồi

  Tuần 21

  Ngày tết của bé

  (Từ ngày 20/1-

  24/01/2020)

  Chạy theo hướng thẳng

   

  NBPB: Chọn quả màu vàng, màu xanh

   

  NẶN: Nặn quả  màu xanh

  CHUYỆN :Cây Táo

  ( Lần 1)

   NNDC: Ngày tết quê em

   

   

   

                                    CHƯƠNG TRÌNH THÁNG  02/2019

                  Thời gian thực hiện: Từ 28/1-22/2/2019 (Tuần thứ 22- 24)

  CHỦ ĐỀ:  NGÀY TẾT VUI VẼ

   

  Tuần/Thứ

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  PTTC (TD)

  PTNT(NBTN,NBPB

  PTTM (TH)

  PTNN(VH)

  PTTM(ÂN)

  Tuần 22

  Rau quả trong ngày tết

   (Từ ngày 10/2/

  14/2-2020)

  Ném bóng trúng đích 70-100cm

   

  NBTN: Quả chuối

  TÔ MÀU: Tô quả màu vàng

  THƠ: Hoa đào

  VĐ: Sắp đến tết rồi

   

   

  Tuần 23

  Bé thêm một tuổi

  (Từ ngày 17/2-21/ 2 /2020 )

  Chạy theo hướng thẳng

   

  NBPB:  To - nhỏ

   

  VẼ: Vẽ nét ngang

  CHUYỆN: Cây táo

  ( Lần 2)

  Biểu diển văn nghệ cuối chủ đề

   

  Tuần 24

  Bông hoa của bé

  (Từ 24/2-28/02/2020)

      Ném bóng trúng đích 70-100cm

   

  NBTN: Hoa cúc

  XÂU: Xâu vòng hoa .

  THƠ: Hoa nở

  Dạy hát : Quà 8/3

   

   

                                             CHƯƠNG TRÌNH THÁNG  05/2020

                     Thời gian thực hiện: Từ 04/5 -29/5/2020 (Tuần thứ 22- 25)

  CHỦ ĐỀ:  NGÀY TẾT VUI VẼ (1T) + NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP (2T)

   PTGT (1T)

   

  Tuần/Thứ

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  PTTC (TD)

  PTNT

  (NBTN,

  NBPB)

  PTTM (TH)

  PTNN

  (VH)

  PTTM

  (ÂN)

  Tuần 22

  Rau  quả trong ngày tết

   (Từ ngày 4/5/

  08/5-2020)

  Chạy theo hướng thẳng

  NBTN: Quả chuối

  TÔ MÀU: Tô quả màu vàng

  THƠ: Hoa đào

  VĐ: Sắp đến tết rồi

  Tuần 23

  Bông hoa của bé

  (Từ 11/5-15/52020)

      Ném bóng trúng đích 70-100cm

  NBTN: Hoa hồng

  + Hoa cúc

  XÂU: Xâu vòng hoa .

  THƠ: Hoa nở

  Dạy hát: Quà 8/3

           Tuần 24

  Bé yêu hoa

  (Từ 18/5-22/5/2020)

  Trườn theo hướng thẳng

  NBPB: Chọn hoa màu vàng- màu đỏ

  NẶN: Nặn cánh hoa

  Chuyện: Quả Thị

  Nghe hát dân ca: Lý cây bông

  Tuần 25

  Các loại xe bé thích

  (Từ: 25-29/5/2020)

  Nhún bật tại chỗ

  NBTN: Xe ô tô tải

  XẾP: Xếp tàu hỏa màu vàng - xanh- đỏ

  Thơ: Quả Thị  

  DH: Em tập lái ô tô

   

   

                          CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 06/20120

              Thời gian thực hiện: Từ 01/6 -26/6/2020 (Tuần thứ 22-29)

            CHỦ ĐỀ: NHỮNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG; MÙA HÈ CỦA BÉ

   

  Tuần/Thứ      

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  Tuần 26

  Phương tiện giao thông của bé

  (Từ 01/6-5/6/2020

  PTTC (TD)

  PTNT

  (NBTN,NBPB)

  PTTM (TH)

  PTNN

  (VH)

  PTTM

  (ÂN)

   Trườn  theo hướng thẳng

   

  NBTN: Tàu hỏa

   

  XẾP: Xếp tàu hỏa màu  xanh- đỏ-vàng

  THƠ : Xe chữa cháy  

   

  VĐ: Em tập lái ô tô

   

  Tuần 27

  Bé tham gia giao thông

  (Từ 8/6-12/6/2020)

  Đi bước vào ô

  NBPB: Hình tròn - Hình vuông

  XÂU: Xâu vòng màu vàng - đỏ

  CHUYỆN: Xe lu và xe ca

  NNTN: Bạn ơi có biết

      Tuần 28

  Thời tiết mùa hè

  (Từ ngày 15-19/6/ 2020)

  Bật qua vạch kẽ

  NBPB: To - nhỏ

  NẶN: Nặn theo ý thích

  CHUYỆN: Quả trứng

   NH: Mùa hè đến

  Tuần 29

  Trang phục mùa hè

  (Từ ngày 22/6-26/6/2020)

  Ném  bóng qua dây

   

  NBTN: Cái quạt

  VẼ: Vẽ  mưa mùa hè

  THƠ : Đi nắng

   

   DH :Mùa hè đến

   

   

                                 CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 07/2020

         Thời gian thực hiện: Từ 29/6 -10/7/2020 (Tuần thứ 30,31)

                                   CHỦ ĐỀ: BÉ LÊN MẪU GIÁO (2T)

   

  PTTC (TD)

  PTNT

  (NBTN,NBPB)

  PTTM (TH)

  PTNN

  (VH)

  PTTM

  (ÂN)

  Tuần 30

   Bé lên mẫu giáo

  (Từ ngày 29/6-3/7

  Chạy theo hiệu lệnh

  (chạy về đích)

  NBPB: Màu xanh - Đỏ - Vàng

  Vò xé giấy

  Đồng dao: Ông sao

   

   

   Dạy hát: Cháu đi mẫu giáo

   

  Tuần 31

  Bé tập làm

  người lớn

  (Từ ngày 06/7-10/7)

  Ném  bóng qua dây

   

  Trò chuyện về lớp mẫu giáo

  Xếp hình: Xếp hàng rào

  CHUYỆN:Cá và chim

  (lần 2)

  : Cháu đi mẫu giáo

  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Hoàng Thị Dần
  Hoàng Thị Dần
  Hiệu trưởng
  Nguyễn Thị Liên
  Nguyễn Thị Liên
  P.Hiệu trưởng
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG MẦM NON XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3961991 * Email: mnxuanthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com