GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 16
  Số lượt truy cập: 2898152
  QUẢNG CÁO
  Khối mẫu giáo lớn 18/06/2020 3:26:39 CH

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 8

  CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON

  (Thời gian thực hiện từ ngày 26/8 - 30/8/2019 )


   

  THỨ

  TUẦN 1

  26/8 - 30/8/2019

  Chủ đề:  Mùa thu đến trường

  2

  PTNN

  - Thơ. Mùa thu của em

  3

  PTNT

  (KPXH)

  - T/C về mùa thu

  4

  PTTM

  - Vẽ. Trường mầm non. ( ĐT).

  5

  PTNT

  - Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự  trong phạm vi 6, tạo nhóm số lượng 6

  6

  PTTM

  - DH. Vườn trường mùa thu

                        

                                                                                                                                   

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 9

  TRƯỜNG MẦM NON +TRUNG THU

  (Thời gian thực hiện từ ngày 03/09 -27/09/2019)


   

   

  THỨ

  TUẦN 2

  03/9 - 07/9/2019

  TUẦN 3

  09/9 - 13/9/2019

  TUẦN 4

  16/9 - 20/9/2019

  TUẦN 5

  23/9 - 27/9/2019

  Chủ đề: Ngày hội đến trường của bé

  Chủ đề: Bé vui Tết Trung thu

  Chủ đề: Lớp học của bé.

  Chủ đề: Tôi là ai, bạn là ai

  2

  PTTC

  Bật liên tục vào các vòng

  PTTC

      Bò bằng bàn tay bàn chân 4-5m

  PTTC

  TH. Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m. Bật liên tục vào các vòng

  PTNN

  - Chuyện: Giấc mơ kỳ lạ

  3

  PTNT

  (KPXH)

  - T/C về ngày hội đến trường của bé.

  PTNT

  (KPXH)

  - Trò chuyện về tết trung thu

   

  PTNT

  (KPKH)

  - Phân loại đồ dùng, đồ chơi trong lớp 2-3 dấu hiệu

  PTTM

  - Nặn. Kính đeo mắt (M)

  4

  PTNN

  - LQCC. O, Ô,  Ơ

  PTNN

  - Thơ. Trăng ơi từ đâu đến

  PTNN

  - TCCC. O, Ô,  Ơ

  PTNN

  - LQCC, a, ă, â

  5

  PTNT

  - So sánh mối qua hệ hơn kém trong phạm vi 6, tạo nhóm số lượng

  PTNT

  - Tách Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 6

  PTTM

  - Cắt dán đồ chơi trong sân trường.

  PTNT

  - So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tăc

  6

  PTTM

  - DH:   Ngày vui của bé

  PTTM

  DVĐ: Chiếc đèn ông sao

  PTTM

  - Tổng hợp

  PTTM

  DH: Bé tập đánh răng

                                                                                                                                                                                                                 

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 10

  CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN + GIA ĐÌNH

  (Thời gian thực hiện từ ngày  30/9 -01/11/2019)


   

   

  THỨ

  TUẦN 6

  30/9 - 4/10/2019

  TUẦN 7

  7/10 - 11/10/2019

  TUẦN 8

  14/10 - 18/10/2019

  TUẦN 9

  21/10 - 25/10/2019

  TUẦN 10

  28/10 - 01/11/2019

  Chủ đề: Khám phá các chức năng của các giác quan trên cơ thể bé.

  Chủ đề: Trang phục của bé

  Chủ đề: An toàn

  Chủ đề: Gia đình của bé

  Chủ đề

   Ngôi nhà của bé ở

  2

  PTTC

  Bò chui qua ống dài

  PTTC

  Bật xa 40-50 cm  

  PTNN

  - Thơ. Gấu qua cầu

  PTTM

  Ném xa bằng một tay

  PTTC

  Thơ. Em yêu nhà em

  3

  PTTM

  - Vẽ theo đường viền hình bàn tay của bé (ĐT)

  PTTM

  - Cắt dán trang phục ( ĐT)

  PTTM

  - Nặn. Quà tặng bạn

  PTNT

  (KPKH)

  - T/C về gia đình bé

  PTTM

  - Vẻ. Ngôi nhà của bé.( ĐT).

  4

  PTNN

  - TCCC. a,ă, â

  PTNN

  LQCC: e,ê

  PTNN

  - TCCC. e,ê

  PTTM - Nặn. Đồ dùng trong gia đình bé ( ĐT)

  PTNN

  LQCC: u,ư

   

  5

  PTNT

  - Xác định được vị trí (phía phải, trái) của đồ vật so với bản thân

  PTNT

  - Đo độ dài một vật, bằng các đơn vị đo khác nhau

  PTNT

  - Nhận biết, phân biệt  khối vuông, khôi chữ nhật

  PTNT

  -Đếm trên đối tượng trong phạm vi 7, số lượng, chữ số 7.

  PTNT

  - So sánh MQH hơn kém trong phạm vi 7.tạo nhóm SL 7

  6

  PTNN

  - Chuyện. Tay trái, tay phải

  PTTM

  - DVĐ TTC. Cả tuần đều ngoan

  PTTM

  Nghe hát dân ca…

  PTNN

  - Chuyện. Ba cô gái     

  PTNN

  DVTN: Bàn tay mẹ


    

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 11

  CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH (1TUẦN) - NGHỀ NGHIỆP ( 2 TUẦN)

  (Thời gian thực hiện từ ngày 04/11 -29/11/2019)


   

  THỨ

  TUẦN 11

  04 - 08/11/2019

  TUẦN 12

  18 - 22/11/2019

  TUẦN 13

  25 - 29/11/2019

  Chủ đề:

  Nhu cầu gia đình?

  Chủ đề

  Nghề dạy học

  Chủ đề

  Nghề nông

  2

  PTNN

  - Chuyện. Hai anh em 

  PTNN

  Chạy nhanh 18m trong vòng 10 giây

  PTTC

  Bò dích dắc qua 7 điểm

  3

  PTNN

  - Trò chơi chữ cái : u, ư.

  PTNT

  (KPXH)

  - T/C về nghề giáo viên 

  PTNT

  (KPXH)

  - Tìm hiểu về nghề  làm nông

  4

  PTTM

   - Nặn đồ dùng trong gia đình

  ( ĐT)

  PTTM

  - Vẽ chân dung cô giáo ( ĐT).

  PTNN

  LQCC.I,t,c

  5

  PTNT

  - Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự  trong phạm vi 7.

  PTNT

  - Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự  trong PV 8.

  PTNN

  - Thơ : Hạt gao làng ta

  6

  PTTM

  - ÂM NHẠC: Tổng hợp

       PTTM

  - DVĐM. Cô giáo em

  PTTM

  - DVĐVTTTC.

  Lớn lên cháu lái máy cày

   


  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 12

  CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP (3 TUẦN)- ĐỘNG VẬT ( 1 TUẦN)

  (Thời gian thực hiện từ ngày 02/12- 2712/2019  )


   

  THỨ

  TUẦN 14

  02- 06/12/2019

  TUẦN 15

  09/12- 13/2019

  TUẦN 16

  16/12- 20/12/2019

  TUẦN 17

  23/12- 27/12/2019

  Chủ đề

  Nghề xây dựng

   

  Chủ đề

  Nghề truyền thống địa phương

  Chủ đề

  Nghề bộ đội

  Chủ đề

  Động vật trong gia đình

  2

  PTTC

           TH. Bò dích dắc qua 7 điểm. Ném xa bằng 1 tay

  PTTC

  Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 15x30cm

  PTNN

  Thơ. Chú bộ đội hành quân trong mưa

  PTNN

  Chuyện của Dê con

  3

   PTNT

  (KPKH)

  Tên gọi, công dụng, sản phẩm nghề xây dựng

  PTNT

  (KPKH)

  - Tên gọi, công cụ, ý nghĩa của nghề truyền thống

  PTNT

  (KPXH)

  - Trò chuyện về ngày thành lập QĐ 22/12.

  PTNT

  (KPKH)

  Phân loại các con vật sống trong gia đình theo 2-3 dấu hiệu.

  4

               PTTM

  - Xé dán ngôi nhà ( M)

  PTNN

  LQCC . l,m,n

   

  PTTM

  - Làm  quà tặng chú bộ đội (ĐT) ( Bằng các nguyên vật liệu).

  PTTM

  - Vẽ con lợn (M)

   

   

  5

  PTNT

  - MQH hơn kém trong phạm vi 8.tạo nhóm SL8

  PTNT

  - Tách Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 8,

  PTNT

  - Nhận biết, phân biệt  khối cầu, khối trụ

  PTNT

  - Đo độ dài các vật, SSvà diễn đạt kết quả đo

  6

  PTNN

  - TCCC. I,t,c

  PTTM

  - Nghe hát. DC…

  PTTM

  - Tổng hợp

  PTNN

  - TCCC. l,m ,n


   

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 01/2020

  CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT ( 3 TUẦN) - THỰC VẬT ( 2 TUẦN)

  (Thời gian thực hiện từ ngày 30/12- 24/1/2020 )


   

  THỨ

  TUẦN 18

  30/12- 03/1/2020

  TUẦN 19

  6/1 - 10/1/2020

  TUẦN 20

  13/1 - 17/1/2020

  TUẦN 21

  21/1 - 25/1/2019

  Chủ đề

  ĐV sống trong rừng

  Chủ đề

  ĐV sống dưới nước.

  Chủ đề

  Côn trùng, chim

  Chủ đề

  Ngày tết quê em

  2

  PTTC

  - Ném xa bằng 2 tay

   

  PTTC

  - TH. Trườn KH trèo qua ghế dài 15x30cm. Ném xa bằng 1 tay

  PTTC

  - Bật nhảy từ trên cao xuống

  PTTC

  - Đi thăng bằng được trên ghế thể dục

  3

  PTNT

  (KPKH)

  - Đặc điểm, lợi ích của một số con vật sống dưới nước

  PTNT

  (KPKH)

  - Đặc điểm, ích lợi của một số con vật sống trong rừng

  PTNT

  (KPKH)

  - Đặc điểm, ích lợi, tác hại của một số côn trùng

  PTTM

  - Xé dán hoa đào, hoa mai

  ( ĐT)

  4

  PTNN

  - LQCC: b, d,đ

  PTNN

  - TCCC: b, d,đ

  PTNN

  LQCC: h,k

   

  PTNN

  TCCC: h,k

  5

  PTNT

  - Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự  trong phạm vi 9

  PTNT

  - So sánh mối qua hệ hơn kém trong phạm vi 9.tạo nhóm số lượng 9

  PTNT

  - Tách Gộp nhóm đối tượng trong PV 9.

  PTNN

  Thơ: Hoa cúc vàng

  6

  PTTM

  -         DVĐM. Chú voi con

  PTNN

  - Chuyện. Chú Dê đen ( đóng kịch)

  PTTM

  - NH: Tôm cá cua thi tài

  PTTM

   

  VTTTTC: Sắp đến tết rồi


                                                       KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 02

  CHỦ ĐỀ:  THỰC VẬT

  (Thời gian thực hiện từ ngày 2/02 - 01/3/2019 )


   

  THỨ

   

  4/2 - 8/2/2019

  TUẦN 23

  18/2 - 22/2/2019

  TUẦN 24

  25/2 - 1/3/2019

  Chủ đề

  Mùa xuân của bé

  Chủ đề

  Một số loại rau,  quả

  Chủ đề

  Cây lương thực

  2

  PTTC

  Trèo lên xuống 7 giống thang

  PTTC

  Tung bóng lên cao và bắt bóng

  PTNN

  Thơ: Hoa kết trái

  3

  PTNT

  KPXH

  T/C về mùa xuân

  PTNT

  (KPKH)

  Đặc điểm, ích lợi của một số loại rau, quả

   

  PTNT

  (KPKH)

  Đặc điểm lợi ích phân laoij cây lương thực

  PTNN

  LQCC: p,q

  PTNN

  - TCCC: p,q

  PTTM

  Nặn quả bắp ngô (M).

  5

  PTNT

  - Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự  trong phạm vi 10

  PTNT

  - So sánh mối qua hệ hơn kém trong phạm vi 10. tạo nhóm số lượng10

   

  PTNT

  - Tách Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 10

  6

  PTNN

  Chuyện:  Nàng tiên của mùa xuân

  PTTM

  DVĐ. Bầu và Bí

  PTTM

  Nghe hát: hạt gạo làng ta


  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 5

  CHỦ ĐỀ:  MÙA XUÂN CỦA BÉ- THỰC VẬT- PTGT

  (Thời gian thực hiện từ ngày 4/05 - 29/5/2020 )


   

  THỨ

  TUẦN 22

  4/5 - 8/5/2020

  TUẦN 23

  11/2-15/5/2020

  TUẦN 24

  18/5 - 22/5/2020

  TUẦN 25

  25/5 - 29/5/2020

  Chủ đề

  Mùa xuân của bé

  Chủ đề

  Một số loại rau,  quả

  Chủ đề

  Cây xanh

  Chủ đề

  Bé với PTGT

  2

  PTNN

  Thơ: Hoa kết trái

  PTNT

  (KPKH)

  Đặc điểm lợi ích phân loại cây lương thực

  PTNT

  -KPKH:

  Đặc điểm, ích lợi phân loại một số loại cây theo 2 - 3 dấu hiệu

  PTNN

  - Thơ.  Chú cảnh sát giao thông

   

  3

  PTNT

  KPXH

  T/C về mùa xuân

  PTNT

  (KPKH)

  Đặc điểm, ích lợi của một số loại rau, quả

   

  PTNN

  - Chuyện. Quả bầu tiên

  PTNT

  (KPKH)

  - Đặc điểm, công dụng của một số PTGT. Phân loại 2-3 dấu hiệu

  PTNN

  LQCC: p,q

  PTNT

  - So sánh mối qua hệ hơn kém trong phạm vi 10. tạo nhóm số lượng10

  PTNN

  LQCC. g,y

  PTNN

  - Chuyên. Qua đường

  5

  PTNT

  - Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự  trong phạm vi 10

  PTNT

  - Tách Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 10

  PTNN

  - Thơ.  Bó hoa tặng cô

   

  PTNT

  - Đo dung tích các vật, so sánh, diễn đạt kết quả đo

  6

  PTNN

  Chuyện:  Nàng tiên của mùa xuân

  PTNN

  - TCCC: p,q

  PTTM

  - Tổng hợp

  PTNN

  TCCC:  g,y


   

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 6 (NƯỚC- HTTN- QUÊ HƯƠNG)

  (Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/ - 26/6/2020)


   

  THỨ

  TUẦN 26

  01/6 - 05/6/2020

  TUẦN 27

  08/6 - 12/4/2020

  TUẦN 28

  15/6 - 19/6/2020

  TUẦN 29

  22/6 - 26/6/2020

  Chủ đề

  Khám phá nguồn nước

  Chủ đề

  Một số hiện tượng tự nhiên

  Chủ đề

  Lê Thủy quê hương em

  Chủ đề

  Bé với hò khoan Lệ Thủy

   

  2

  PTNN

  Chuyện. Hồ nước và mây

  PTNN

  - Thơ. Cầu vòng

   

  PTTC

  - Đập và bắt bóng bằng hai tay

  PTTC

  - TH.   Bật qua vật cản 15-20 cm, chuyền bóng qua đầu qua chân.

  3

  PTNT

  (KPKH)

  - Tìm hiểu về một số hiện tượng tự nhiên

  PTNT

  (KPKH)

  - Tìm hiểu về mùa hè

  PTNT

  (KPXH)

  - Tìm hiểu về danh lam thắng cảnh của quê hương em.

  PTNT

  (KPXH)

  - Tìm hiểu về lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang

  4

  PTNT

  (KPKH)

  - Tìm hiểu nguồn nước

   

  PTNN

  LQCC. x,s

  PTNN

  TCCC: x, s

  PTTM

  TH: Dán phong cảnh vùng núi

  5

  PTNT

  - Đo dung tích các vật, so sánh, diễn đạt kết quả đo

  PTNT

  - So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tăc

  PTNT

  - Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai

  PTNN

  - LQCC: r, v

  6

  PTTM

  - DH. Cho tôi đi làm mưa với

  PTNN

  Chuyện: Sóc và thỏ đi tắm nắng

  PTTM

  - DVĐVTTN. Quê hương em

  PTTM

  - NH: Hò khoan Lệ Thủy


  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 7

  QUÊ HƯƠNG- ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ

  (Thời gian thực hiện từ ngày 29/6- 03/7/2020)


   

  THỨ

  TUẦN 30

  29/6 - 03/7/2020

  TUẦN 31

  06/7 - 10/7/2020

  Chủ đề

  Trường tiểu học

  Chủ đề

  Bác Hồ của ẹm

  2

  PTNN

  - Chuyện: Gà tơ đi học

   

  PTNN

  - Thơ. Ảnh Bác

  3

  PTTM

  - Tạo hình: Vẽ cái cặp (M)

  PTNT

  (KPXH)

  - T/C về Bác Hồ

  4

  PTNN

  - TCCC: r, v

   

  PTNN

  CC: Ôn

  5

  PTNT

  (KPXH)

   Trò chuyện về trường tiểu học.

  PTNT

  Toán: - Ôn

   

  6

  PTTM

  - DH. Cháu vẫn nhớ trường mầm non

  PTTM

  - Tổng hợp


  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Hoàng Thị Dần
  Hoàng Thị Dần
  Hiệu trưởng
  Nguyễn Thị Liên
  Nguyễn Thị Liên
  P.Hiệu trưởng
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG MẦM NON XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3961991 * Email: mnxuanthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com